Voor al onze producten bestaat een garantietermijn van 6 maanden na levering. De garantie geldt voor constructiefouten. Oorzaken en invloeden, zoals bijvoorbeeld foutieve of slechte montage, vallen niet onder de garantie.
De garantie geldt slechts indien opdrachtgever en/of koper aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit welke overeenkomsten dan ook voortvloeiend, heeft voldaan. Reparaties die door derden worden uitgevoerd, zonder schriftelijke toestemming van Vereijken Products BV, worden nooit vergoed.

Vereijken Products BV is nooit aansprakelijk voor gevolg van schade in welke vorm dan ook.
Alle leveringen geschieden volgens de Metaalunie-leveringsvoorwaarden.

 

 

Copyright 2022 Vereijken Products - Powered by Lightspeed
← Keer terug naar de backoffice    Prijzen op aanvraag. Neem contact op voor meer informatie via [email protected] of 0492-450733. Verbergen