Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. Vereijken Hooijer BV | Vereijken Products BV heeft een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Vereijken Hooijer BV | Vereijken Products BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De prijzen op deze website zijn in euro's exclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vereijken Hooijer BV | Vereijken Products BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Vereijken Hooijer BV| Vereijken Products BV of bij derden die met toestemming  (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vereijken Hooijer BV | Vereijken Products BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereijken Hooijer BV| Vereijken Products BV.

Copyright 2022 Vereijken Products - Powered by Lightspeed
← Keer terug naar de backoffice    Prijzen op aanvraag. Neem contact op voor meer informatie via [email protected] of 0492-450733. Verbergen